Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013) Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Doğru Aday Gösterme Durumları Özet   PDF (English)
İbrahim AKAR, Müge ULUMAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): 2016 Aralık Sayısı Special Education Teachers’ Challenges Throughout the Process of Identifying Bilingual Gifted Children Özet   PDF (English)
Sema Tan
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Aralık 2015 Stem Education for Gifted and Talented Students in Turkey Özet   PDF (English)
Esra Kanlı, Melodi Özyaprak
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Aralık 2015 THE EFFECT OF CYBER BULLYING SENSIBILITY IMPROVEMENT GROUP TRAINING PROGRAM ON GIFTED STUDENTSSİBER ZORBALIĞA KARŞI DUYARLILIK GELİŞTİRME GRUP PSİKO EĞİTİM PROGRAMININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet   PDF
Pervin Nedim Bal
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Special Issue: Science and Art Centers in TURKEY - Özel Sayı : Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Gördüğü Bilim ve Sanat Merkezleri için Öneriler - Editöre Mektup Özet   PDF (English)
Hakan SARI- Milli Eğitim Bakanı Danışmanı
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Haziran - 2016 Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrenciler ile İlgili Yapılan Yükseköğretim Tezlerinin İçerik Analizi (2010–2015) Özet   PDF
Sinan Schreglmann
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Special Issue: Science and Art Centers in TURKEY - Özel Sayı : Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye’deki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim Ve Sanat Merkezlerine İlişkin Metaforik Algıları Özet   PDF (English)
Kürşat KUNT, Hasan Said TORTOP
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013) Üstün Öğrencilerin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları (Malatya İli Örneği) Özet   PDF (English)
Ali İhsan BORAN, İsmail ŞAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Volume: 2 Issue : June 2014 Üstün ve Normal Öğrencilerin Yönetici İşlevlerinin ve Çalışma Belleklerinin Değerlendirilmesi ve İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim Programının Uygulanması Özet   PDF (English)
Marilena Z. LEANA-TASCILAR, Sevtap Cinan
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Haziran - 2016 Üstün Yetenekleri Çocukların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olarak Tanılanması Sorunu: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Süleyman Kahraman, Aziz Zorlu, Taşkın Tanrıkulu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): December 2014 Üstün Yetenekli Bireylerin Tanılanması ve Türkiye’deki Eğitim Modelleri Özet   PDF (English)
Sinem Tarhan, Şükran Kılıç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Special Issue: Science and Art Centers in TURKEY - Özel Sayı : Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Üstün Yetenekli Öğrenciler için Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Özet
Ali SICAK, Eşref AKKAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Special Issue: Science and Art Centers in TURKEY - Özel Sayı : Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Örneği Özet
Serkan KULOGLU, Devrim UZEL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi Özet   PDF (English)
Ahmet BİLDİREN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özellikleri Konusunda Okul Öncesi Yardımcı Öğretmen Adaylara Verilen Eğitimin Etkisi Özet   PDF (English)
Feyzullah ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Special Issue: Science and Art Centers in TURKEY - Özel Sayı : Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Perspektifinden Bilim Ve Sanat Merkezlerinin Hoş Ve Hoş Olmayan Özellikleri Ve Değişiklik Talepleri Özet   PDF (English)
Ahmet BİLDİREN, Berk TÜRKKANI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaz Bilim Kampı Deneyimleri Özet
Necati HIRÇA
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Volume: 2 Issue : June 2014 Üstün Yetenekli/Zekâlı 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Özet   PDF (English)
Süleyman KAHRAMAN, Şenay BULUT-PEDÜK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Volume: 2 Issue : June 2014 Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarında Öz-düzenlemeli Öğrenme Neden Yer Almalıdır? Özet   PDF (English)
Hasan Said TORTOP, Cevat EKER
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): 2016 Aralık Sayısı Üstün Yetenekliler Eğitiminde Farklı Bir Grup: Savantlar, Özellikleri, Eğitimleri Özet   PDF
Buket Kısac, Hasan Said Tortop
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Türkiye İçin Öneriler Özet   PDF (English)
Faruk LEVENT, Ayşen BAKİOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): December 2014 Üstün Yeteneklilerle İlgili Yapılan Araştırmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi Özet
Üzeyir Ogurlu, Şahin Çayır
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): December 2014 ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ: İSRAİL SİSTEMİ Özet   PDF (English)
Emine Hızlı
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Demokrasi Eğitimi Özet   PDF (English)
Caglar Cetinkaya, Remzi Yavaş Kıncal
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Aralık 2015 ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Özet   PDF
Murat ÖZARSLAN, Gülcan Çetin
 
Toplam 56 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 > >> 


ISSN: 2147-7248