Destek Eğitim Odalarında Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Uygulama Hakkındaki Görüşleri

Hasan Said Tortop, Sedat Dinçer

Özet


Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi Bilim ve Sanat Merkezleri’nin açılmasına hız verilmesi ile ivme kazanmıştır. BİLSEM’ler hakkında üstün yetenekli öğrencilerin olumlu algısı bulunmaktadır. Ancak üstün yetenekliler eğitiminde, bu çocukların kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla da kendi okullarında hatta kendi sınıflarında eğitimleri konusu dünyadaki genel trendtir. Türkiye de bu trende uyarak üstün yetenekli öğrencilerin de destek eğitim odalarında eğitim almaları içi yasal düzenlemeler yapmıştır. Destek eğitim odaları uygulaması 2015-2016 öğretim yılında hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Öğretmenler hizmetiçi eğitim alarak destek eğitim odalarında görev yapmaya başlamışlardır. Öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi yapılan uygulamanın verimliliğinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Türkiye’de bir orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir ilde görev yapan 15 öğretmenin üstün yetenekli öğrenciler için yapılan destek eğitim odası uygulaması hakkındaki görüşlerinin incelenmesi yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda görüşler; Öğretmenlerin Eğitimsel/Öğretimsel Yeterlik Boyutu, Öğretimsel Materyal Boyutu, Öğretim Ortamı Boyutu, Yönetimsel Düzenleme Boyutu, Ebeveyn Boyutu, Öğretmen Önerileri Boyutu olmak üzere 7 tema altında analiz edilmiştir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenler, daha kaliteli hizmetiçi eğitim istediklerini, verilen hizmetiçi eğitimin yetersizliğini, destek eğitim odalarında öğretim materyali yetersizliğinin olduğunu, öğretim ortamlarının yetersiz olduğunu, ebeveynlerle sorun yaşamadıklarını ve ebeveynleri bu uygulamayı desteklediklerini ve memnun olduklarını, yönetimsel destek gördüklerini belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bu görüşlerinin dikkate alınmasının üstün yetenekli öğrencilere yönelik verilen destek eğitim odalarının kalitesinde ve veriminde artışa neden olacağı önerilebilir.

Anahtar Sözcükler: Üstün yetenekli öğrenciler, kaynaştırma, bütünleştirme, destek eğitim odası


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.