Üstün Yetenekliler Eğitiminde Farklı Bir Grup: Savantlar, Özellikleri, Eğitimleri

Buket Kısac, Hasan Said Tortop

Özet


Özet: Savant sendromu, zihinsel yetersizliklerin mevcut olunmasına karşın özel bir alanda bir ya da birden çok olağanüstü yetenekler gösteren kişileri tanımlamaktadır. Bu derleme makalesinde savant sendromunun tanımı ve tarihi, savant sendromuna dair mitler ve gerçekler, otistik çocuklarda görülen savant yetileri, ve en önemlisi savant sendromuna sahip bireylere uygulanan tedavi yaklaşımları konuları aktarılmaya çalışılmıştır. Savant olgusunun tarihi 18.yüzyıla dayanırken günümüzde halen savant hakkında yanlış bilinen doğrular bulunmaktadır. Bunlar, savant sendromuna sahip olan bireylerin yaratıcı olmadığı, genel ortalama zekalarının düşük olduğu, her dahi olan çocuğun Asperger sendromlu olması, ve savantların yaş ilerledikçe üstün yeteneklerini kaybettiğidir. Buna ilaveten, otistik çocuklarda savant yetileri görülebileceği doğru iken her otizmli çocuğun savant özelliği göstermesi ya da her savantlının ayrıca otizmli olduğu doğru değildir. Literatürde savantlı bireylerin eğitiminde önceliğin onların özel yeteneklerinin eğitimine verilmesi değinilmiştir. Hem otistikler hem de savantlılar için ise, üstün yetenekliler ve otizmli bireyler için başarıyla uygulanan öğretim yöntemlerinin birleştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Savant Sendromu, Otizm, Savantlar, Ustun Yeteneklilik.

Referanslar


Bolte, S., & Poustka, F. (2004). Comparing the intelligence profiles of savant and nonsavant individuals with autistic disorder. Intelligence, 32, 121-131.

Durukan, I, & Turkbay, T. (2010). Savant sendromu: klinik ve noropsikolojik ozellikleri. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 2, 2, 237-253.

Heaton, P. & Wallace, G.L. (2004). Annotation: the savant syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 5, 899-911.

Howlin, P., Goode, S., Hutton, J. & Rutter, M. (2009). Savant skills in autism: psychometric approaches and parental reports. Philosophical Transactions of Royal Society, 364, 1359-1367.

Miller, L. K. (1998). Defining the savant syndrome. Journal of Develomental and Physical Disabilities, 10, 1, 73-85.

Miller, L.K. (1999). The savant syndrome: Intellectual impairment and exceptional skill. Psychological Bulletin, 125, 31-46.

O’Conner, N. & Hermelin, B (1991). Talents and preoccupations in idiots-savants. Psychological Medicine, 21, 959-964.

Pring, L., Ryder, N., Crane, L., & Hermelin, B. (2012). Creativity in savant artists with autism. Autism, 16, 1, 45-57.

Tortop, H.S. (2015). Üstün zekalılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri. Düzce: Genç Bilge Yayıncılık

Treffert, D. A. (2009). The savant syndrome: an extraordinary condition: a synopsis: past, present, and future. Philosophical Transactions of Royal Society, 364, 1351-1357.

Treffert, D. A. (2014). Savant syndrome: realities, myths, and misconceptions. Journal of Autism and Developmental Disabilities, 44, 564-571.

Wallace, G. L., Happe, F., & Giedd, J. N. (2009). A case study of a multiply talented savant with an autism spectrum disorder: neuropsychological functioning and brain morphometry. . Philosophical Transactions of Royal Society, 364, 1425-1432.

Winner, E. (1998). Uncommon talents: gifted children, prodigies, and savants. Scientific American Presents, 6,7, 32-37.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.