Destek Eğitim Odasında Uygulanan Etkinliklerin İlkokul Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık Becerilerine Etkisi

Oğuzhan YAVUZ, Yelda YAVUZ

Özet


Araştırmanın amacı, destek eğitim odasında üstün yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim programı etkinliklerinin ilkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin yaratıcılık becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada deneysel desenlerden "Tek grup öntest-sontest desen" kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 Yılı Yamanevler İlkokulunda destek eğitim odasında eğitim almaya hak kazanmış 11 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yaratıcılık becerilerini ölçmek amacıyla veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve sonrasında Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda Torrance Yaratıcı Düşünme Testi toplam öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak p<.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın bulgulara göre; üstün yetenekli öğrencilerin başlıkların soyutluluğu, detaylandırma ve yaratıcılık toplam ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı fark bulunurken, akıcılık, orijinallik ve kapamaya karşı direnç ön test son test puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, Destek eğitim odası, Üstün yetenek


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.