Bilim ve Sanat Merkezi’ne Giden ve Gitmeyen 4.- 8. Sınıf Öğrencilerinin Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarını Oynama Durumlarının İncelenmesi

Onur Agaoğlu, Nilgün Metin

Özet


Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) giden ve gitmeyen 4.-8. sınıf  öğrencilerinin şiddet içeren bilgisayar oyunlarını oynama durumlarının incelenmesi amacıyla yapılan çalışma, 198’i BİLSEM’e ve aynı zamanda örgün eğitime devam eden, 304’ü sadece örgün eğitim sınıflarına devam eden toplam 502 öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcıların 226’sı kız, 276’sı ise erkektir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilgisayar Kullanımı Anket Formu” ile toplanan veriler yüzdelik frekanslarla tablolarda sunulmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar, BİLSEM’e giden katılımcıların gitmeyen katılımcılara göre daha fazla bilgisayar oyunu oynadığını ve en çok macera ve zeka-mantık oyunlarını tercih ettiğini göstermektedir. Ayrıca, sadece örgün eğitime devam edenlerin şiddet içeren oyunları daha sık oynadıkları görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Üstün Yetenek, Bilgisayar Oyunları, Bilim ve Sanat Merkezi


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.