Bilim Ve Sanat Merkezi’ne Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin İletişim Becerileriyle İlgili Görüşleri

İbrahim Koç

Özet


Bu çalışmanın amacı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin iletişim becerilerini saptamaktır. Çalışma, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 60 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.  Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, veriler altı açık uçlu sorudan oluşan “Özel Yetenekli Öğrencilerin İletişim Becerileriyle İlgili Görüşleri Anketi” ile elde edilmiştir. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş olup güvenirlik - geçerlik yazar ve uzmanlar tarafından sağlanmıştır. Sonuç olarak İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden özel yetenekli öğrencilerin duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde paylaşabildikleri, BİLSEM arkadaşları ve BİLSEM öğretmenleri tarafından daha iyi anlaşıldıkları tespit edilmiştir. Yine özel yetenekli öğrencilerin aileleri tarafından anlaşıldıkları; düşüncelerine değer verildiği, önemsendikleri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim aldıkları, yeni ortamlara girmekten ve yeni arkadaşlıklar edinmekten keyif aldıkları tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.