Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencileri Belirlemeleri Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ayşe Alkan

Özet


Akranları ile aynı eğitim ortamında bulunan üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve bu öğrencilere yönelik öğrenme ortamlarının oluşturularak yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları toplumun gelişmesi açısından önemi büyüktür. Alanyazın incelemesi göz önünde bulundurulduğunda, üstün yetenekli birey kimdir? Bu bireyler hangi özelliklere sahiptir? Bu bireyler nasıl belirlenir? Sorularına yanıtlar arayan pek çok araştırma yapıldığı ve öğretmenlerin bu konuda bilgi eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda öğretmenlerin üstün yetenekli çocukları belirleme becerilerini arttırmak için yapılması gereken uygulamalar konusunda yetersizlikler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: üstün yetenekli, özel eğitim, öğretmen eğitimi

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.