Bilim Olimpiyatlarına Hazırlanan Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Çalışmalarının Akademik Gelişimlerine Katkısı Hakkındaki Görüşleri

Osman Cevat YAVUZ, Ramazan ŞAHİN

Özet


Özet

Bilim olimpiyatlarının içeriği ve süreci her öğrencinin üstesinden gelemeyeceği düzeyde zordur. Başarılı olmak için üstün yeteneğe sahip öğrenciler güç ve uzun bir maratondan geçmektedirler. Bu çalışmada amaç, üstün yetenekli öğrencilerle yapılan olimpiyat çalışmalarının bu öğrencilerin akademik gelişimlerine katkısının olup olmadığı araştırmaktır. Nitel yöntemle yapılan bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bilim olimpiyatlarına hazırlanan ve katılan 45 öğrenciden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Veriler kodlanıp kategorilere ayrıldıktan sonra, katılma nedeni ve önemi, olimpiyatların kazanımı ve akademik başarıya etkisi, olumsuzluklar ve okul derslerine etkisi, bilim olimpiyatları ile test sınavlarının farkı ve meslek tercihine etkisi, başlıkları altında 4 temada toplanmıştır. Bilim olimpiyatlarına hazırlanan öğrencilerin gelişimlerinin birçok alanda kendi akranlarının önüne geçtiği görülmektedir. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla elde ettikleri kazanımların akademik olarak diğer öğrencilerin önünde olduklarını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Bilim Olimpiyatları, Üstün Yetenek, Akademik Gelişim

 


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.