Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci, Öğretmen ve Velilerinin Üstün Yetenekli Öğrenci Kavramına İlişkin Metaforları

Yusuf ÖZSOY

Özet


Özet: Bu çalışma “üstün yetenekli öğrenci” kavramının Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki paydaşlar tarafından (öğrenci-öğretmen-veli) nasıl algılandığının metaforlar yoluyla ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Böylece üstün yetenekli öğrencilerin ve onların velilerinin, üstün yetenekli öğrenciye Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim veren öğretmenin “üstün yetenekli öğrenci” kavramını nasıl algıladıkları ortaya konulmuştur. Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik algılarının incelendiği bu çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 75 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılardan “üstün yetenekli öğrenci” kavramına yönelik metafor oluşturmaları istenmiştir. Katılımcıların ürettikleri metaforlar 7 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kavramsal kategoriler: “1) Yüksek Performans Gösteren Çalışkan Birey, 2) Uygun Eğitime Gereksinim Duyan Birey, 3) Gizemli, Anlamak İçin Çaba Gerektiren Birey, 4) Değerli Birey, 5) Yaşıtlarından Farklı Görünen Birey, 6) Geniş Kapasiteli Birey, 7) Çok Yönlü Birey” başlıkları altında toplanmıştır. Çıkan sonuçlara göre de yapılan çıkarımlar ve tartışmalar makale sonunda paylaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Üstün yetenekli, Bilim ve Sanat Merkezi, metafor

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.