Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yönetim, Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretimsel Hedefler için İleri Düzey Standartların Belirlenmesi

M. Semih SUMMAK, Çiğdem ÇELİK-ŞAHİN

Özet


Standartların kaliteli eğitime ulaşmada önemli bir katkısı bulunmaktadır. Kurumların belirlenen standartlar çerçevesinde çalışmalarını yürütmesi, gelişim planlarını bu standartlar çerçevesinde oluşturması kaydettikleri ilerlemenin ve elde ettikleri başarının belirlenmesine bilimsellik katacaktır. Başarılı ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde, standartların mevcut olduğu görülmektedir. Ülkemizde nitelikli insan gücü olarak görülen üstün zekalı ve yetenekli bireylerin yetiştirilmesine kaliteli ve ileri düzey eğitim sunarak katkıda bulunmayı hedefleyen Bilim ve Sanat Merkezleri bulunmaktadır ve standartların belirlenmesi bu amacın gerçekleştirilmesi için çok önemlidir. Bu araştırmada, gelişmiş ve üstün zekalıların eğitiminde başarıyı yakalamış ülkelerdeki standartlar incelenerek, ülkemizdeki Bilim ve Sanat Merkezleri için standartların belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, Bilim ve Sanat Merkezleri için yönetim, öğretmen yeterlikleri ve öğretimsel hedef standartları belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: standartlar, bilim ve sanat merkezleri


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.