ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ: İSRAİL SİSTEMİ

Emine Hızlı

Özet


Türkiye’de üstün zekalı ve yetenekliler eğitimi ile ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Önemli adımlar atılmış olsa da, öğrencilerin ihtiyaçları karşılanamamaktadır.  Bu alan yazın taramasında üstün zekalılar eğitimde yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan İsrail de yapılan çalışmalar incelenmiş, öğretmen ve öğrenci eğitim çalışmaları üzerinde durulmuştur. İsrail’de yapılan çalışmalar incelenerek üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitimlerine ne kadar önem verdiklerine ve bu bireylere yönelik uygulanan program, öğretmen, materyal gibi eğitimsel içeriklerin detaylarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de üstün zekâlılar ve yetenekliler eğitimindeki yapılacak çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.