Dergi Geçmişi

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. UYAD yılda iki kez yayımlanmaktadır. UYAD'ın amacı üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı bir platform olmaktır.

Dergi Sahibi: Bülent Ecevit Üniversitesi adına Prof.Dr. Mahmut ÖZER (Rektör)

Dergi Editörü: 

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın Sıklığı: Haziran ve Aralık (yılda iki kez)

Tarandığı İndeksler: EBSCO, DOAJ, Indeks CopernicusISSN: 2147-7248