Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi - Journal of Gifted Education Research

Journal of Gifted Education Research (JGER) is a newly online, international, peer-reviewed, academic journal about gifted education.  JGER is published three issues per year in April, August and December. The aim of JGER is being a media sharing studies and research about gifted education.

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. UYAD yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında yayımlanmaktadır. UYAD'ın amacı üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı bir platform olmaktır.

Not: Derginin görünümünü sağdaki Font Size menüsünden ayarlayabilirsiniz.

 

For article template please click on. (Makale şablonu için tıklayınız)

UYAD Künyesi

Dergi Sahibi: Bülent Ecevit Üniversitesi adına Prof.Dr. Mahmut ÖZER – Rektör

Editör: Doç.Dr. Hasan Said TORTOP –  ÖZELMER Müdürü

Yayınlayan Birim: Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hiz. Uyg. ve Araş. Merkezi

Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü PK:67100 İncivez/ZONGULDAK, TÜRKİYE

Identity of JGER

Owner of Journal: In behalf of Bulent Ecevit University- Prof.Dr. Mahmut ÖZER - Rector Editor: Assos. Prof.Dr. Hasan Said TORTOP - Director of SESRAC Publishing Department: Bulent Ecevit University, Special Education Services Research & Application Center (SESRAC)

Adress: Bulent Ecevit University Rectorate, Mailbox: 67100

İncivez/ZONGULDAK, TURKEY

Editör e-mail: hasansaid@yahoo.com

 

Abstracting & Indexing  

            

Dayang Journal Open System (Korea)

 

Announcements

Call for papers the next issue (Volume : 3Issue : 1). The last date for submission of manuscript : 08 May 2015.

Gelecek sayı için makale kabulu son tarih: 08 Mayıs 2015 . Bu tarihten sonra sisteme yüklenen makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilecektir.  

Duyuru

Yeni sayımız yayınlanmıştır !!! İyi okumalar dileriz.

 

 

 


Vol 2, No 2 (2014): December 2014

Table of Contents

Articles

Organizasyonlarda Yetenek Yedeklemesi Yoluyla İnsan Kaynakları Havuzu Oluşturulması: İstanbul İli Sarıyer İlçesi’nde Bulunan Orta Dereceli Özel Okullarda Bir Alan Araştırması PDF
Behiye YILMAZ, Nuri AVCI
Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Ve Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Tutumları PDF
Hasan Said TORTOP
Üstün Yetenekli Bireylerin Tanılanması ve Türkiye’deki Eğitim Modelleri PDF
Sinem Tarhan, Şükran Kılıç
BİLSEM ve İlkokul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıklarının Karşılaştırılması PDF
Erkan Erdik
ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ: İSRAİL SİSTEMİ PDF
Emine Hızlı
Öğretmenler İçin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Türkiye İçin Uyarlama Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi PDF
Hasan Said TORTOP
Üstün Yeteneklilerle İlgili Yapılan Araştırmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi PDF
Üzeyir Ogurlu, Şahin Çayır
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yönetim, Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretimsel Hedefler için İleri Düzey Standartların Belirlenmesi PDF
M. Semih SUMMAK, Çiğdem ÇELİK-ŞAHİN


ISSN: 2147-7248