Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD)

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. UYAD yılda iki kez yayımlanmaktadır. UYAD'ın amacı üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı bir platform olmaktır.

Derginin Sahibi: Bülent Ecevit Üniversitesi adına Prof.Dr. Mahmut ÖZER

Dergi Editörü: Doç.Dr. Hasan Said Tortop

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın Sıklığı: Haziran ve Aralık, yılda iki kez

Tarandığı İndeksler: EBSCO, DOAJ, Indeks Copernicus


Dergi Ana Sayfa Görseli


ISSN: 2147-7248